Siden er under utarbeidelse

Følg oss gjerne på facebook eller instagram

Nesodden Kunstforenings medlemsutstilling på Vanntårnet14.-29. april

Utstillingen åpner lørdag 14.april og varer frem til søndag 29.april. Den er åpen lørdager og søndager fra kl 12.00 – 16.00.

 

Alle medlemmer er hjertelig velkomne til å stille ut foto, maleri, kunsthåndverk, video mm.

 

For å delta må man ha betalt medlemskontingent for 2018, kr 300,- til kontonr: 1603 20 00286.

 

På grunn av den store populariteten (i fjor var det nesten 60 medlemmer som stilte ut), må vi dessverre begrense antall bilder per person. For bilder over 60 cm i bredden kan vi bare ta imot 1 bilde. For mindre bilder håper vi å kunne ta imot 2 eller 3 avhengig av om bildene kan henges i høyden. Når det gjelder keramikk, smykker, skulpturer osv. som kan plasseres på benker, reoler, stativer osv. kan vi ta imot flere gjenstander, men vi tar forbehold om plass.

 

Stiller du ut, må være villig til å stille opp, enten til vakt, oppheng av plakater, til hjelp på innlevering/utlevering/opphengsdagene, eller på annen måte. I fjor ble hele 55 deltagere tildelt jobber, og det sier noe om omfanget av arbeidet! Skriv dine preferanser nederst på skjemaet. Vi er spesielt glade for dem som kan stille på vakt/vaffelsteking. Det vil alltid være et styremedlem eller erfaren person sammen med deg, og vaktene er som regel litt over to timer.

Innleveringen er mandag 9.april, kl.18.00-20.30.

 

Vi kan ikke ta imot bilder/kunstverk etter det. Vi kan imidlertid ta imot noen tidligere, men vi har meget begrenset oppbevaringsplass, og kunstverket vil da ikke være forsikret. Det blir på eierens egen risiko.

 

Ta kontakt med Rowen Sivertsen, rowen@birchtreeroad.com, 97509836 for å avtale tid.

 

OBS OBS! Gjelder alle bilder:

1) På grunn av opphengssystemet på Vanntårnet, må alle bilder som leveres utstyres med to små øyekroker, ca. 1 cm fra toppen på baksiden av rammen. Bilder som mangler dette vil ikke bli hengt opp, og kunstneren vil bli bedt om å hente dem.

2) Malerier må merkes med navn på kunstneren og tittelen på baksiden, tapet fast eller skrevet med tusj (ikke gule lapper er du snill!).

 

OBS OBS! Gelder alle løse gjenstander:

Alle som leverer keramikk, smykker og andre små kunstverk må levere prisliste, og merke hver gjenstand med prisen og navn på kunstner (på undersiden eller med merkelapp). De må også levere egen prisliste i to eksemplarer.

Henting: 29. aprili, kl.16.00 – 18.00. Uavhentede gjenstander tilfaller kunstforeningen.

 

Påmeldingsfrist er lørdag 24.mars

 

Til påmeldingsskjema