Fra utstilling: "Et Tre Falt", Hildegunn Solbo

Til dere som ønsker å søke om utstilling

Det er veldig mange som ønsker å holde utstilling på Vanntårnet. Det har hendt at vi har fått hele 90 søknader i løpet av ett år. Nesodden kunstforening arrangerer bare 5 utstillinger i året for enkelte kunstnere eller grupper av kunstnere. Andre utstillinger er knyttet til Kulturisten, medlemsutstilling osv.

De som søker om å stille ut hos oss må ha kunstfaglig utdannelse og medlemskap i NBK, (bortsett fra på medlemsutstillingen hvor alle medlemmer er velkommen).

Dessverre har ikke styret kapasitet til å svare alltid på alle henvendelser om å holde utstilling, men vi samler dem opp og går gjennom dem med jevne mellomrom. Du vil høre fra oss hvis ditt prosjekt er av interesse for oss. Send gjerne din søknad til nesoddenkunstforening@gmail.com, men vær forberedt på at det kan ta tid å få svar.

Velkommen!