Aktiviteter på Vanntårnet

Feiring av Samisk nasjonaldag

6. februar kl. 16.00-17.30

Vi er stolte av å presentere et flott utendørs arrangement med feiring av Samisk Nasjonaldag.

JOIK: TORGEIR VASSVIK / LYDKUNST: MARGRETHE PETTERSEN / FORTELLING OM SIIDA- TRADISJON: LINE S. EFRAIDSEN / SERVERING AV BIDOS / BÅL / ELEVARBEIDER: NESODDEN KULTURSKOLE
Du må bestille billett og ta på varme klær – maks 50 plasser så bestilling er bindende. (Smittevern blir ivaretatt)

Torgeir Vassvik holder en 15-20 minutters konsert med joik. Det blir servering av Bidos og varm drikke. Line S. Efraidsen sier noen ord  om siida-tradisjon ved bålpannen. Deretter kan man gå rundt i området og lytte til lydkunstverket til Margrethe Pettersen i uteområdet og se elevarbeidene fra Kulturskolen.

TORGEIR VASSVIK JOIK: “Torgeir Vassvik fra Nordishavets randsone… En moderne visjonen av animistisk Joik fra det Europeiske fastlandets absolutte nullpunkt. Lydkunstneren Vassvik tar fram de eldste elementer fra sitt folk, Kyst Samene, og fra deres transe fremkallende Joiketradisjon. Vassvik har en unik tilnærming til denne arkaiske praksisen, han kombinerer Joik, gitar og rammetromme.” www.vassvik.com

LINE EFRAIDSEN: Snakker om Siida-tradisjonen. Line er bosatt på Nesodden og har gått i lære hos Ailo Gaup. Hun bærer med glede arven fra sin samiske slekt. www.lineefraidsen.net.
Siida-tradisjonen, hva kan vi lære av dette på Nesodden? Det har gått et helt år siden vi var samlet for å feire Samisk Nasjonaldag, 6. februar i 2020. Tema da var samisk Siida-tradisjon og forståelsen for livets overganger mellom fødsel, livsprosesser og døden. Vi snakket om samhold i Siida-tradisjonen som følger barnet allerede fra graviditet, gjennom at man får sin navnesøster eller bror, man får en spesiell tilknytning til utvalgte voksne ressurspersoner som foreldrene har valgt. Alle disse båndene vever et sterkt nett for enkeltmennesket men også mellom slekter. Man levnes ikke alene, det er allitd noen som står ved din side. Etter et år med corona og restriksjoner, sosial distansering og utallige prøvelser og åpenbaringer, er tema Siida-tradisjonen og hva vi kan lære av dette i vårt moderne samfunn like aktuelt og kanskje er vi enda mer åpne for dette etter å ha kjent å begrensninger og isolasjon i nesten et år. Det blir et tilbakeblikk, men også framsyn, der vi utforsker muligheter for vekst og økt samhold på Nesodden, med inspirasjon fra den samiske dypkulturen der samhold mellom mennesker går gjennom slekter og generasjoner, og der naturen er en naturlig del av hverdagen.

LYDKUNST, UTE: Margrethe Iren Pettersen (Tromsø, 1977) er blomsterdekoratør, har en Bachelor fra Kunstakademiet i Tromsø og en master i Kunst og Offentlig Rom fra KHiO. Pettersens prosjekter tar ofte utgangspunkt i et sted, planter eller andre organismer, og søker å utfordre det moderne skillet mellom kultur og natur. Hun arbeider prosessorientert og arbeidene henger sammen med andre undersøkelser som strekker seg over lengre perioder. Pettersen har praktisk tilnærming som metode, der sanking av materialer og lyder, bevegelse i landskap eller byrom – ofte blir en del av verkene. Pettersen er sosialt- og miljøpolitisk engasjert, hun ønsker å sette i gang tankeprosesser hos seg selv og sitt publikum rundt definisjonsmakt, steders hukommelse, økologi og eller byutvikling. Pettersen har gjort ulike prosjekter både lokalt og internasjonalt. www.margrethepettersen.com

KULTURSKOLEN NESODDEN UTE: Kulturskolen visuell kunst skal bidra med et utendørs kunstverk som heter mine røtter. Det er ca. 20 elevarbeider, selvportrett, malt på  lerret, ca 50 x 160cm. Elevene dykker inn i samisk kunst og kultur og lar seg inspirere av det, i at de skaper en større kjennskap til og bevissthet rundt sine egne forfedre. Hvor kommer vi fra? Hvordan hadde våre foreldre, besteforeldre det, vår oldeforeldre, våre tippoldeforeldre? Selvportrettene, henger i trærne ute og er dirkete inspirert av Hanne Grete Eiarsens utstilling som vises inne i gallerivanntårent.

Kroki på Vanntårnet

kroki - tre tegninger

På Vanntårnet har vi aktiviteter som kroki, kurs og konserter.

Velkommen til kroki!
Kroki passer ypperlig for deg som er nybegynner, og er du erfaren vet du at det passer for deg også.
Renate gir introduksjoner og veiledning. Tegnegleden er i sentrum!
Ta med egne tegnesaker.
Vi holder kroki hver torsdag fra
15. oktober til 26. november kl. 19:15-21:00
Drop in kr 100,- for medlemmer, 150,- for gjester.