Billedvev og skulptur

Velkommen til vernissage i Galleri Vanntårnet,
lørdag 4. mars kl. 12.15!

Eli Helland, singer-songwriter, fremfører egen musikk på åpningen!


Utstillingen står fra 4. til 19. mars 2023.
Lørdag og søndag fra kl. 12-16. 

Vi har den glede å presentere to tekstilkunstnere og én billedhugger, alle tre med lang og solid erfaring innenfor kunstfeltet, med utstillinger i inn- og utland.


Tekstilkunstner SIDSEL CALMEYER KARLSEN viser arbeider i norsk billedvevteknikk. Hun har holdt på i eget atelier siden 1964. Alltid med tekstil, og alltid med billedvev. Arbeidene som nå vises, er inspirert av musikk, særlig jazz. Landskap, vann og sjø går også igjen i teppene. Som tekstilkunstner har hun alltid vært nær sjøen. Det er så mye som skjer i vannet, både bevegelser og skift i farger. Hun har ikke noe fasitsvar for hva hun ønsker å formidle med arbeidene sine. Folk må få oppleve hva de vil. Som en rød tråd gjennom denne utstillingen er menneskers spor i naturen og naturens innvirkning på oss mennesker. Teppene viser en tro på et samspill. Både gamle og nye arbeider vil bli representert på utstillingen.
KJERSTI WEXELSEN GOKSØYR har i mange år arbeidet innenfor en klassisk modernistisk tradisjon og er kjent for sine stiliserte og uttrykksvare menneskeskikkelser og hoder i stein. Hun har en søkende tilnærming til komplekse spørsmål og billedliggjør krefter i livet som ikke er synlige, men som kan oppleves intuitivt. Goksøyrs skulptur har generelt en religiøs og filosofisk dimensjon, der hun særlig kretser rundt overgansprosesser, det livgivende og spirende i tilværelsen.
Billedveven er hovedredskapet til RAGNHILD MONSEN, selv om kunstneren også jobber med installasjon og friere tekstile teknikker. I Monsens kunstnerskap står verkene som fysiske, taktile symboler på indre tilstander, forsterket av arbeidenes filosofiske titler. Kunstneren er opptatt av krefter både i mennesket og naturen, og de fire elementene, jord, ild, luft og vann, er ofte tilstede i arbeidene. Arbeidene befinner seg gjerne i grenseland mellom det abstrakte og figurative, med et formspråk som taler til fantasien og menneskets trang til å skape mening.»