Brita Skybak

Utstillingen åpner lørdag 29. oktober 2022 kl. 12-16.
Live Marie Roggen vil ha det musikalske innslaget.

Utstillingen er også åpen søndag 30. oktober,
lørdag 5. og søndag 6. november og
lørdag 12. og søndag 13. november – 2022
I utstillingsperioder er Galleri Vanntårnets åpningstider kl. 12-16.

Brita Skybak har siden 1995 jobbet innenfor maleri og tegning. Fra 2011 startet hun også et samarbeid med skuespillere og musikere. Hun har laget to multimedia forestillinger basert på tegninger og tekster i samarbeid med video kunstner og musikere. En dag alle så på himmelen samtidig og Himmelen er et lukket rom ble vist flere steder blant annet Litteraturhuset i Oslo og Vanntårnet. Live Marie Roggen var en av ensemblet, hun vil komme med det musikalske innslaget på åpningen av utstillingen.

Siden 2018 har hun fortsatt og skrevet dikt og tegnet dyr. Og laget utstillinger med tittelen Dyresalong. Mange av tegningene har hun tegnet i dyrehagen i Berlin. 

I Vanntårnet vil hver etasje ha sin egen tittel. Alt basert på dyr. 

En dag dyr og mennesker 
puster i samme takt 
redde for å dø samtidig 

«En dag alle bærer på et dyr» – Brita Skybak

1. Dyresalong og bøker (ulike tegninger i ulike rammer tett i tett og tre kunstbøker som hører til) 

Jeg tegner dyr som en sorg og en gest. 

Tegner som om dyrene var mine fortrolige. 

Finner nyanser i dyrene som jeg etterstreber hos menneskene. 

Varheten våkenheten og i genuin kontakt med naturen og med omgivelsene. 

Å snu om på begrepet at menneske blir kalt dyrisk når de oppfører seg negativt. 

At det å oppføre seg som et dyr er noe vi vil bli utvidet av. 

Noe som vil berike det relasjonelle og forholdet vårt til naturen. 

Jeg tegner med tanke på dyret i mennesket. 

og det bli portretter av dyr der vi kjenner oss igjen. 

2. Portretter ( lavering ) 

3. Bevegelsen i et blikk som står stille (kull-bavian tegninger) 

I disse tegningene er det små nyanseforskjeller i blikket. Og jeg har kalt denne serien for Bevegelsen i et blikk som står stille der det er de små nyansene i blikket som utforskes. Jean Paul Sartre sier at blikket avslører vår være for andre. 

Jeg tror på nyanser. Både som en påstand i viktige sammenhenger i verden, og i små nyanser fra sekund til sekund, nyanser som ikke synes, og de som synes, og kan starte noe nytt. 

Jeg har lett etter blikket i øynene. Et dyreblikk. Direkte. Jeg og du uten baktanke. 

I tegningen er det de ørsmå strekforskjeller i tegning som kan uttrykke vesentlige forskjeller. En tegning og et portrett i en dialog. Med meg som tegner i midten. Et blikk på jakt etter et blikk 

4. Collager av mine tegninger og foto 

I disse collagene ser jeg for meg en verden der det er dyrene som hersker, lytter, hjelper og trøster. Som ledere. 

Satt sammen bilder fra nettet med mine tegninger av dyr. Jeg har titler på hvert bilde, her er noen eksempler: 

En dag alle bærer på et dyr 

En dag dyrene løper etter en sky de ligner på 

En dag ekorn og apekatter hopper fra planet til planet 

Hun ser dyrespor overalt, et nytt alfabet 

«Hun ser dyrespor overalt – et nytt alfabet» Brita Skybak