Medlemsutstilling 2023

Galleri Vanntårnet, 18. november – 3. desember 2023.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen til å stille ut foto, maleri, kunsthåndverk, video, skulpturer m.m. Påmeldingsfristen er søndag 5.november kl. 24:00.

Utstillingen åpner lørdag 18.november og varer frem til søndag 3. desember. Den er åpen lørdager og søndager fra kl. 12.00 – kl.16.00.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen til å stille ut foto, maleri, kunsthåndverk, video, skulpturer m.m. Påmeldingsfristen er søndag 5.november kl. 24:00.
For å delta må man ha betalt medlemskontingent for 2023, kr 400,- (bare ta kontakt Mirjam, mirjamzuithof@gmail.com hvis du ikke har betalt)

På grunn av den store populariteten (inntil 90 medlemmer har stilt ut tidligere!), må vi dessverre begrense antall bilder per person. For bilder over 60 cm i bredden kan vi bare ta imot 1 bilde. For mindre bilder håper vi å kunne ta imot 2 eller 3 avhengig av om bildene kan henges i høyden. Når det gjelder frittstående gjenstander, eller keramikk, smykker, skulpturer osv. som kan plasseres på benker, reoler, stativer osv. kan vi ta imot flere gjenstander, men vi tar forbehold om plass. Du kan stille ut både bilde og frittstående gjenstander. Påmeldingsskjema er vedlagt (side 2 og 3)

Medlemsutstilling er organisert på dugnad, og arbeidsomfang er stort. Derfor bes alle som stiller ut å hjelpe til på en eller annen måte. Du kan velge mellom følgende alternativer:

  • Sjauing av benker og reoler i forveien.
  • Et par timer som vakt sammen med et medlem fra styret.
  • Til hjelp på innlevering.
  • Til hjelp på utlevering.
  • Montering av verk (opphengskveld).
  • Opprydding etter utlevering (sjauing in benker og reoler, fjerning av nummere og hissing m.m.).
  • Annen måte…

Skriv dine preferanser nederst på skjemaet. Vi blir spesielt glade for de av dere som kan stille på vakt/vaffelsteking. Det vil alltid være et styremedlem eller erfaren person sammen med deg, og vaktene er som regel 2 timer.

Plakater

Vi ber alle som deltar å skrive ut minst 10xA4 plakater og henge dem opp rundt seg – det er dessverre ikke lenge lov til å henge opp i buss holdeplasser.  Utenom sosialmedier er dette vår viktigste markedsføring.

Innlevering

Innlevering er tirsdag 14.november 17.30 – 21.00
Vi kan ikke ta imot bilder etter det. Vi kan imidlertid ta imot noen tidligere (det må avtales direkte med et styremedlem som har nøkkel), men vi har meget begrenset oppbevaringsplass, og kunstverket vil da ikke være forsikret. Det blir på eierens egen risiko.
Ta kontakt med Rowen Sivertsen, rowen@birchtreeroad.com, 975 09 836 for å avtale tid.
Rowen tar kontakt med dere som stiller med skjøre gjenstander for å avtale nærmere. Levering skjer helst etter oppheng.

Opphengssystem

På grunn av opphengssystemet på Vanntårnet, alle bilder som leveres utstyres med to små øyekroker, ca. 1 cm fra toppen på baksiden av rammen (se bilde nedenfor). Tråden må kunne gli fritt gjennom øyekrokene. Bilder som mangler dette vil ikke bli hengt opp, og kunstneren vil bli bedt om å hente dem.  Bilder med øyekroker som er festet lengre ned på rammen vil heller ikke bli hengt opp. Da vil bildet henger ut fra veggen i en annen vinkel til nabo-bildene, og det er ikke pent.

Malerier merkes med navn på kunstneren og tittelen på baksiden, tapet fast eller skrevet med tusj (ikke gule lapper er du snill!).

Løse gjenstander

Alle som leverer keramikk, smykker og andre små kunstverk må merke hver gjenstand med prisen og navn på kunstner (på undersiden eller med merkelapp). De må også levere egen prisliste i to eksemplarer.

Henting

Søndag 3.desember kl.16.30 – 19.00. Uavhentede gjenstander tilfaller kunstforeningen.

Påmelding

Påmelding kan skje enten med det vedlagte skjemaet, som du sender til direkte til: rowen@birchtreeroad.com. Bruker du papirskjema, sender du dirkete til: Rowen Sivertsen, Birkeveien 25, 1459 Nesodden.

Ta kontakt med Rowen Sivertsen, rowen@birchtreeroad.com, tel 975 09 836 hvis du har spørsmål.