Medlemsutstillingen 2021

Svenn Tore Gjemstad – separasjon

Medlemsutstilling 2021 åpner lørdag 27. november, og utstillingen blir åpen i helgene fra 27.11. til 12.12. 

Ingen påmelding, bare kom med bildet, fredag 26. november, kl. 14.00 – 20.00. Vi henger kunsten opp og se hva som skjer! Kunsten selges rett fra vegg.

Vi kommer til å være flere på galleriet for å hjelpe til med oppheng. Vi har heftemasse til informasjonslappene, samt flaggline for å henge opp bildene.

Noen formaninger må det være:
ALLE SOM ER MED SKAL PÅTA SEG OPPGAVE.
Listen kommer til å ligge på galleriet.

DU MÅ HA MED INFORMASJONSLAPP TIL BILDET.
Ellers har ditt bilde ingen identifikasjon, pris osv. Det blir ingen lister. 
Lappen utformes slik:
Font: Calibri,  størrelse: 14.  Farge: svart. Ingen ramme. Venstrejustert. Tykt hvit papir (helst 160-200g).

(Husk når du fastsetter prisen at Galleri Vanntårnet tar 30% provisjon).

DU MÅ HA ØYESKRUER PÅ BAKSIDEN AV BILDET FOR Å HENGE DEN OPP. 1-2 cm på toppen på hver side.

BEGRENSNINGER:
I utgangspunktet kan hver kunstner opptar en stripe inntil 1 m. bred (og ca. 2.40 i høyden avhengig av etasjen), dvs. 1- 4 bilder på inntil ca. 80 cm. bred, forutsatt at de alle passer i høyden med hverandre. Vil du ha med ett bilde som er større enn 80 cm. bred, kan du bare ha med ett bilde, og det må henges i 3. etasje.

SMÅSALG:
Kassetter, små bilder små keramikk, tekstiler mm. selges rett fra bordene i 2. etasje. Prisen og opphavsmann må merkes på gjenstanden.

SKULPTURER/STOR KERAMIKK
Skulpturer/installasjoner/større keramikk gjenstander som skal settes på egen sokkel kan leveres til galleriet kl.11.00 lørdag morgen, eller senere torsdag kveld etter avtale.

Åpningen lørdag 27. november kl. 12.00. Da serverer vi vin og mozell og ønsker velkommen, men det blir ingen formaliteter, bare kos!

Tove Emitt