NÅDA-prosjektet og Jon Benjamin Tallerås

Velkommen til Galleri Vanntårnet og ny utstilling, lørdag 25. mars 2023

25. – 26. mars
1. – 2. april

NåDa – utstilling av og med ungdom fra Nesodden: Filippa Parmann, Else Karin Mossberg Christiansen, Haldis Marie Morstøl og Vilma Storvand Jacobsen i samarbeid med kunstner Jon Benjamin Tallerås.

NåDa er et prosjekt om samtidskunst og kulturarv for ungdom i aldersgruppen 12–18 år i regi av Norske Kunstforeninger, støttet av Sparebankstiftelsen.

I samarbeid med kunstner Jon Benjamin Tallerås har en gruppe på fire lokale ungdommer skapt et kunstprosjekt med utgangspunkt i det lokale kulturminnet LINARO PÅ BLYLAGET. Resultatet er i kunst i flere sjangre – filmproduksjon, tegning, foto og installasjon. Ungdommene har fått innsikt i historien til kulturminnet i nærmiljøet i tillegg til forståelse for hvorfor vi tar vare på kulturminner. Ungdommene har sammen med kunstneren utviklet konsept, og fått innsikt i hvordan tanke- og arbeidsprosesser kan se ut, og fått erfaring med produksjon av en kunstutstilling. Å se kulturarven gjennom samtidskunstens blikk gir ungdommene og forhåpentligvis besøkende på utstillingen en ny bevissthet om hjemstedet sitt. Gjennom kunsten og utstillingen åpnes det for diskusjoner om historie, samfunn og problemstillinger knyttet til stedsutvikling og bevaring av kulturminner. Storegården på Linaro: I mange år har restaurering av sveitserhuset Storegården på Linaro vært oppe til diskusjon. I 1972 ble huset kjøpt av kommunen gjennom ordningen for statlig sikring av friluftsområder, og hele området er regulert til bevaring. Til tross for dette har lite skjedd, og i 2020 ønsket kommunedirektør Wenche Folberg å sende søknad om rivetillatelse. Et flertall i formannskapet gikk foreløpig imot dette forslaget og bestemte å utsette saken, og siden har det skjedd lite i saken. Linaro har en lokalhistorisk forankring og vi ønsker å sette søkelys på behandlingen av dette kulturminnet gjennom prosjektet. Utstillingen er en kommentar til et samfunn der vi stadig kaster og kjøper nytt fremfor å reparere og restaurere og ivareta. 

Les mer om NåDa her.