Ny utstilling åpner lørdag 24. februar!

«Andre Stemmer» , norsk outsider-art.

Gruppeutstilling i Nesodden Kunstforening, Galleri Vanntårnet fra lørdag 24. februar til og med søndag 17. mars 2024.

Åpningstider 12.00-16.00 lørdager/søndager.

Panelsamtale onsdag 13. mars kl 18.15.

Nesodden Kunstforening i Galleri Vanntårnet viser utstillingen «Andre Stemmer» over fire helger i tidsrommet 24. februar til og med 17. mars. Juryeringen ble gjort av nasjonale eksperter innen Outsider-Art.

Kom til Nesodden Kunstforening i løpet av utstillingsperioden i Galleri Vanntårnet og gi deg selv muligheten til å oppleve det mest spennende som rører seg innen Outsider-Art i Norge i dag.

Utstillingen er en blanding av åpen søknad og inviterte kunstnere med et mål om å synliggjøre bredden i utrykkene som skapes av norske Outsider-Art kunstnere. Verkene har høy kunstnerisk verdi og noen av kunstnerne er bl.a. innkjøpt i Trastad Samlinger/Nasjonalt Senter for Outsider-Art. Nesodden Kunstforening ønsker også gjennom denne utstillingen å initiere en debatt rundt kunstlivets mange parallelle løp. Vi inviterer til panelsamtale onsdag 13.mars hvor vi går inn i tematikken og utdyper spørsmålene:»hvordan vi ser på kunst, hva berører oss, hvem er insider og hvem er outsider, hva befinner seg i kjernen av den kunstneriske prosessen og hva er kunstens iboende vesen og egenskaper».

Utstillingen i Galleri Vanntårnet viser Outsider-Art på dens egne premisser og tydeliggjør det faktum at alle mennesker har et uttrykksbehov. Vi ønsker derfor samtidig å sette lys på viktigheten av å legge til rette for dette i våre sosiale institusjoner. Vi i Nesodden Kunstforening mener at vi som samfunn både har behov for og er tjent med et mangfold av uttrykk. Gjennom denne utstillingen ønsker vi å sette fokus og løfte frem marginal kunst som produseres utenfor det etablerte kunstmiljøet med sine konvensjoner og som ikke slipper inn i de etablerte galleriene. Publikum fratas dermed muligheten til å etablere et forhold til denne «rå» kunsten og kunstnerne som skaper den.


Utstillere: Det vises verk av 12 outsider-art kunstnere. Blant de finner du Wenche Nilsen, Ann-Mari Erichsen, Mathilde Smedhus, Alexander Lærum Svegård fra Atelier Blekksprut i tillegg til 8 kunstnere fra Aurora Verksted SAUtstillingen er juryert i samarbeid med Nasjonalt Senter for Outsider-Art ved Simone Ritterog frilanskunstner og kurator Anne Siv Falkenberg Pedersen.