Rachel Dagnall & Greg Pope – Spacial investigations

Utstillingen åpner 19. mars, kl. 12-16.
Åpent også; søndag 20. mars, helgen 27. – 28. mars, og 2. – 3. april.
I utstillingsperioder er Vanntårnet åpent kl 12-16.