Søke om utstilling

Det er veldig mange som ønsker å holde utstilling på Vanntårnet. Det har hendt at vi har fått nærmere hundre søknader i løpet av et år. Nesodden kunstforening arrangerer bare fem utstillinger i året for enkelt-kunstnere eller grupper av kunstnere. Andre utstillinger er knyttet til Kulturisten, medlemsutstillingen osv.

De som søker om å stille ut hos oss må ha kunstfaglig utdannelse og medlemskap i NBK, NK, FFF eller SK. Bortsett fra på medlemsutstillingen hvor alle medlemmer er velkommen.

Dessverre har vi ikke kapasitet til å svare på alle henvendelser om å holde utstilling, men vi samler dem opp og går gjennom dem med jevne mellomrom. Du vil høre fra oss hvis ditt prosjekt er av interesse for oss.

Vennligst fyll ut søknadsskjemaet, men vær forberedt på at det kan ta tid å få svar.