Søke på medlemsutstilling

Medlemststillingen 2020 er utsatt til 9.mai (åpning), 13., 14., 15. og 16. mai, 22.,23. og 24 mai pga. Korona. Den er åpen lørdager og søndager fra kl. 12.00 – 16.00.

Alle medlemmer er hjertelig velkomne til å stille ut foto, maleri, kunsthåndverk, video mm. For å delta må man ha betalt medlemskontingent for 2020, kr 300,- (kontakt mirjamzuithof@gmail.com for purring hvis du ikke har betalt).

På grunn av den store populariteten (i fjor var stilte 71 medlemmer ut), må vi dessverre begrense antall bilder per person. For bilder over 60 cm i bredden kan vi bare ta imot 1 bilde. For mindre bilder håper vi å kunne ta imot 2 eller 3 avhengig av om bildene kan henges i høyden. Når det gjelder frittstående gjenstander, eller keramikk, smykker, skulpturer osv. som kan plasseres på benker, reoler, stativer osv. kan vi ta imot flere gjenstander, men vi tar forbehold om plass. Du kan stille ut både bilde og frittstående gjenstander.

Medlemsutstillingen er den store årlige dugnaden. 
Stiller du ut, må du være villig til å stille opp, enten til vakt, oppheng av plakater, til hjelp på innlevering/ utlevering/ opphengsdagene, eller på annen måte.
Vi ber også alle som deltar å skrive ut minst 10x A4 plakater og henge dem opp rundt seg –  det er dessverre ikke lenger lov til å henge opp i buss holdeplasser. 

I fjor ble hele 69 deltagere tildelt jobber, og det sier noe om omfanget av arbeidet! Mange av oppgavene er ganske sosiale, og man blir godt kjent med andre kunstnere på Nesodden. Skriv dine preferanser nederst på skjemaet. Vi er spesielt glade for dem som kan stille på vakt/vaffelsteking. Det vil alltid være et styremedlem eller en erfaren person sammen med deg, og vaktene er som regel litt over to timer.

Provisjon: Medlemsutstilling skal også være en kilde for inntekt til drift av Vanntårnet. Derfor tar vi 30% provisjon på alle kunstverker som blir solgt. Husk å ta høyde for dette når du fastsetter prisen på ditt verk.

Innleveringen er mandag vil skje i uke 17 og 18
Vi kan ikke ta imot bilder/kunstverk etter det. Vi kan imidlertid ta imot noen tidligere, men vi har meget begrenset oppbevaringsplass, og kunstverket vil da ikke være forsikret. Det blir på eierens egen risiko. Ta kontakt med Rowen Sivertsen, rowen@birchtreeroad.com, 97509836 for å avtale tid.

Det kan komme nye instrukser pga. Covid-restriksjoner.

OBS OBS! VIKTIG! Gjelder alle bilder:
1) På grunn av opphengssystemet på Vanntårnet, Må alle bilder som leveres utstyres med to små øyekroker, ca. 1 cm fra toppen på baksiden av rammen. Bilder som mangler dette vil ikke bli hengt opp, og kunstneren vil bli bedt om å hente dem.
2) Malerier må merkes med navn på kunstneren og tittelen på baksiden, tapet fast eller skrevet med tusj (ikke gule lapper er du snill!).

OBS OBS! Gjelder alle løse gjenstander:
Alle som leverer keramikk, smykker og andre små kunstverk må merke hver gjenstand med prisen og navn på kunstner (på undersiden eller med merkelapp). De må også levere egen prisliste i to eksemplarer.

Henting: uke 21. Uavhentede gjenstander tilfaller kunstforeningen.

NB! Påmeldingsfrist var søndag 31. januar. Det er mange påmelte og vi har stoppet påmeldingen.

Påmeldingsskjemaet finner du i online nettversjon nedenfor, eller du kan laste ned skjemaet som word eller pdf. Send den utfylte filen til utstillingsansvarlig.
Rowen Sivertsen: rowen@birchtreeroad.com.

Fungerer ikke disse alternativene for deg, kan du henvende deg direkte til Rowen for å få tilsendt mail med felter å fylle ut.

Søknadsskjema for medlemsutstillingen 2020

  Ny påmeldingsfrist søndag 31. januar 2021 23:59:59.

  Utstillingen er åpen for deltakelse fra Nesodden Kunstforenings medlemmer.
  For å delta må man ha betalt medlemskontingent for 2020, kr 300,- (kontakt mirjamzuithof@gmail.com for faktura hvis du ikke har betalt, eller er usikker på om du har betalt).

  Husk at Vanntårnet tar 30% provisjon når du fastlegger prisen.

  Levering:
  uke 17 og 18.

  Henting:
  Uke 21. Uavhentede gjenstander tilfaller kunstforeningen.

  Skriv andre kommentarer på baksiden, eller i eposten.

  Påmeldingsskjemaet må være levert inn via skjema på denne siden, sendt via post og poststemplet eller sendt med e-post senest søndag 31. januar 2021 til rowen@birchtreeroad.com eller til
  Nesodden Kunstforening, Postboks 270, 1451 Nesoddtangen

  Vennligst les invitasjonstekst og betingelser før du fyller ut skjemaet.

  Personlig informasjon

  Oppgaver

  • Oppheng av plakater - I fjor delte vi Nesodden på 8 områder, og hver fikk ca. 8 plakater å henge opp.
  • Vakt på Vanntårnet - 2-timers vakter/vaffelsteking, enten lørdag eller søndag. Du vil alltid være sammen med en erfaren vakt.
  • Vask og rydding av vinglass på åpningsdagen (1. lørdag).
  • Innlevering (mandag før åpningshelgen) 17.30 – 21.00
  • Oppheng (tirsdag før åpningshelgen) 17.30 – ca.21.00
  • Utlevering (2. søndag kl. 16.00 – 18.00)
  • Opprydding /sjauing av reoler og benker (2. søndag) kl.18.00 – ca. 19.00

  Velg hvilken oppgave du ønsker å utføre, du må velge et første- og andrevalg.

  For kunsthåndverkere

  Ja, jeg er kunsthåndverker og leverer egen prisliste sammen med innlevering.

  For billedkunstnere

  Er bildene dine under 60 cm og kan henges i høyden, får du levere inntil 3 bilder. Du kan levere både bilde og frittstående gjenstander.

  Bilde 1


  med rammeuten ramme

  Bilde 2


  med rammeuten ramme

  Bilde 3


  med rammeuten ramme

  For alle

  Ja, jeg har lest invitasjonstekst og godtar betingelser.