Starheim og Kjærnstad

Utstillingen åpner 5. juni 2021 kl. 12

5.-6. juni, 12. – 13. juni, 19. – 20. juni og 26.-27 juni.

NB! Utvidet med én helg. Utstillingen er også åpen 26. og 27. juni.

Dette er to generasjoner kunstnere – som møter hverandres kunstnerskap på nært hold. Begge opptatt av de samme tingene innenfor faget. 

Olav Starheim med sin særpregede uttrykksform, som har sine røtter i kubistisk maleri; ekspresivt i sin form, men med en solid forankring i historien og håndverket. Olav Starheim har vært en markant skikkelse i norsk kunstliv i mer enn førti år. 

Roar Kjærnstads ble ferdig utdannet i 2004, hans malerier har også dype forankringer i tradisjonen. Kjærnstad har en annen kunsterisk bakgrunn enn Starheim, men treffer hverandres utrykk nettopp gjennom det at de alltid er på søken etter det eksperimentelle. Begge er ekspressive malere, men med forskjellig innfallsvinkler. Kjærnstads uttrykk ligger tett opp til en tidstypisk figurativ uttrykksform man kan kalle «ekspressjonistisk narrativisme». Noe man kan se på «kontinentet» og Amerika.

Olav Starheim