Velkommen til

I forbindelse med utstillingen «Andre stemmer», norsk outsider-art i dag, inviterer vi til panelsamtale onsdag 13.mars kl. 18.15!


Vi går inn i tematikken og utdyper spørsmålene:
-Hvordan ser vi på kunst?
-Hva berører oss?
-Hvem er insider og hvem er outsider?
-Hva befinner seg i kjernen av den kunstneriske prosessen og hva er kunstens iboende vesen og egenskaper?
-Bør denne kunsten ta større plass, slik som i andre land der outsiderart har flere visningskanaler?

De som deltar er:
Simone Ritter fra Nasjonalt Senter for Outsider-Art.
Frilanskunstner og kurator Anne Siv Falkenberg Pedersen.
Geir Haraldseth, kurator ved Nasjonalmuseet, som var med å kuratere utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Mer om utstillingen: Utstillingen i Galleri Vanntårnet viser Outsider-Art på dens egne premisser og tydeliggjør det faktum at alle mennesker har et uttrykksbehov. Vi ønsker derfor samtidig å sette lys på viktigheten av å legge til rette for dette i våre sosiale institusjoner. Vi i Nesodden Kunstforening mener at vi som samfunn både har behov for og er tjent med et mangfold av uttrykk.
Gjennom denne utstillingen ønsker vi å sette fokus og løfte frem marginal kunst som produseres utenfor det etablerte kunstmiljøet med sine konvensjoner og som ikke slipper inn i de etablerte galleriene. Publikum fratas dermed muligheten til å etablere et forhold til denne «rå» kunsten og kunstnerne som skaper den.

Utstillere: Det vises verk av 12 outsider-art kunstnere. Blant de finner du Wenche Nilsen, Ann-Mari Erichsen, Mathilde Smedhus, Alexander Lærum Svegård fra Atelier Blekksprut i tillegg til 8 kunstnere fra Aurora Verksted SA
Utstillingen er juryert i samarbeid med Nasjonalt Senter for Outsider-Art ved Simone Ritterog frilanskunstner og kurator Anne Siv Falkenberg Pedersen